วันจันทร์, 30 มีนาคม 2563

บัตรเครดิต ธนชาต แบล็ค ไดมอนด์

เอกสิทธิ์สำหรับผู้ถือบัตรเครดิตธนชาต แบล็คไดมอนด์


 1. คะแนนสะสม (T-Rewards) รายการสะสมคะแนนจากการชำระค่าสินค้าและบริการผ่านบัตรเครดิตธนชาต ไดมอนด์ ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อใช้แลกของกำนัลฟรี หรือแลกเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิต

  การใช้จ่ายผ่านบัตรใช้จ่ายทุกๆ 25 บาท รับคะแนนสะสมหมวดสกุลเงินต่างประเทศ6 คะแนนสะสม (4.16 บาท = 1 คะแนน)
  *เมื่อใช้จ่ายเป็นสกุลเงินต่างประเทศหมวดท่องเที่ยว4 คะแนนสะสม (6.25 บาท = 1 คะแนน)หมวดร้านอาหาร2 คะแนนสะสม (12.50 บาท = 1 คะแนน)หมวดอื่นๆ1 คะแนนสะสม (25.00 บาท = 1 คะแนน)
  หมายเหตุ : การคำนวณยอดค่าใช้จ่ายเพื่อให้คะแนนสะสมพิเศษในหมวดข้างต้น ธนาคารใช้ข้อมูลอ้างอิงตามที่ร้านค้าลงทะเบียนใน Merchant Category Code (MCC Code) ตามระบบของ Master Card และ VISA หากร้านค้าลงทะเบียน MCC Code ไม่ตรงตามที่ธนาคารกำหนด จะถือว่ายอดใช้จ่ายไม่เข้าเงื่อนไขการให้คะแนนสะสมพิเศษธนาคารฯ ขอแจ้งการให้คะแนนสะสม T-Rewards และเครดิตเงินคืน ในหมวดประกัน (MCC 6300) สำหรับบัตรเครดิตธนชาตทุกประเภท กรณีซื้อประกันชีวิตของพรูเด็นเชียลทุกประเภท (ที่ไม่ขายคู่กับยูนิตลิงค์) และการซื้อประกันภัยของ TNI จะได้รับ T-Rewards และเครดิตเงินคืน แต่กรณีซื้อประกันชีวิตและประกันภัยอื่นๆ จะไม่ได้รับคะแนนสะสม T-Rewards และเครดิตเงินคืน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 เป็นต้น
 2. การรับเครดิตเงินคืนที่สถานีน้ำมัน (Gasoline) ทุกปั๊ม ทุกที่ ทั่วโลก รับเครดิตเงินคืนเมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ขั้นต่ำ 500 บาทต่อเซลล์สลิป สูงสุดไม่เกิน 5,000 บาทต่อรอบบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2562 เป็นต้นไปประเภทบัตรเครดิตรับเครดิตเงินคืนของยอด
  ค่าใช้จ่ายน้ำมันผ่านบัตรเครดิตเครดิตเงินคืนของยอด
  ค่าใช้จ่ายน้ำมันผ่านบัตรเครดิต
  บัตรเครดิตธนชาต มาสเตอร์การ์ด3.5%175 บาทบัตรเครดิตธนชาต วีซ่า2.5%125 บาท
  หมายเหตุ
  • รายการใช้จ่ายในหมวดน้ำมัน (Gasoline) จะไม่นำมาคำนวณเพื่อให้คะแนนสะสม T-Reward
  • การคำนวณยอดค่าใช้จ่ายของประเภทสถานีบริการน้ำมัน ธนาคารใช้ข้อมูลอ้างอิงตามที่ระบุใน Merchant Category Code (MCC Code) 5541 ตามระบบของ Master Card และ VISA ซึ่งยอดค่าใช้จ่ายที่นำมาคำนวณจะเป็นยอดค่าใช้จ่ายตาม MCC Code ที่ระบุไว้เท่านั้น ยอดค่าใช้จ่ายนอกเหนือจาก MCC Code ที่ระบุจะถือว่าไม่เข้าเงื่อนไขการได้รับเครดิตเงินคืน
  •  เครดิตเงินคืนไม่สามารถโอนให้แก่ผู้อื่น หรือแลกเป็นเงินสดได้

 3. แบ่งชำระรายเดือน ดอกเบี้ยพิเศษ 0% 6 เดือน อภิสิทธิ์พิเศษสำหรับผู้ถือบัตรบัตรเครดิตธนชาต ไดมอนด์ แบ่งชำระรายเดือนดอกเบี้ยพิเศษ 0% 6 เดือน เปลี่ยนทุกยอดใช้จ่ายบัตรเครดิต สำหรับยอดใช้จ่ายเป็นสกุลเงินต่างประเทศเป็นยอดแบ่งจ่ายรายเดือน 0% นาน 6 เดือน ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย สามารถขอใช้บริการได้ที่ Black Diamond Contact center 0-2217-5222
  หมายเหตุ
  • ยอดใช้จ่ายเพื่อรับสิทธิพิเศษดอกเบี้ยพิเศษ 0% 6 เดือน ต้องมียอดขั้นต่ำ 3,000 บาท ขึ้นไป/รายการ
  • ยอดใช้จ่ายผ่านวงเงินบัตรเครดิตที่ไม่สามารถใช้บริการแบ่งจ่ายรายเดือน 0% คือ ยอดใช้จ่ายในเชิงธุรกิจ ยอดใช้จ่ายจาก ยอดใช้จ่ายที่ถูกยกเลิกหรือมีการคืนสินค้าในภายหลัง ยอดใช้จ่ายที่เกิดจากวงเงินชั่วคราว ยอดใช้จ่ายที่เกิดจากดอกเบี้ย ค่าปรับและค่าธรรมเนียมอื่นๆ และยอดใช้จ่ายบัตรเครดิตที่ผิดวัตถุประสงค์และผิดกฎหมายบัตรเครดิต
  • ธนาคาร สงวนสิทธิ์ในการพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนยอดซื้อสินค้าแบบปกติ เป็นแบ่งจ่ายรายเดือนตามหลักเกณฑ์ของธนาคาร และสงวนสิทธิ์ในการปฎิเสธคำขอ หากพบว่าประวัติของผู้ถือบัตรไม่ตรงตามหลักเกณฑ์ของธนาคาร
  • กรณีที่เข้าร่วมโครงการ แบ่งชำระรายเดือนดอกเบี้ยพิเศษ 0% 6 เดือน สำหรับยอดใช้จ่ายเป็นสกุลเงินต่างประเทศ ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการให้คะแนนสะสม (T-Rewards) โดยทุกๆ 25 บาท รับคะแนนสะสม จะได้รับเพียง 1 คะแนนสะสม
 4. บริหารห้องรับรองพิเศษ ณ ท่าอากาศยานชั้นนำทั่วโลก เพื่อให้ท่านได้พักผ่อนอย่างสะดวกสบาย ณ ห้องรับรองพิเศษ ณ ท่าอากาศยานชั้นนำกว่า 800 แห่งทั่วโลกภายใต้ชื่อ Lounge Key พร้อมบริการอาหารเครื่องดื่ม และอุกปรณ์อำนวยความสะดวกต่างๆมากมาย ฟรี 2 ครั้งต่อปีปฏิทิน โดยบัตรหลัก บัตรเสริม และผู้ติดตาม สามารถใช้สิทธิ์ร่วมกัน กรณีที่ใช้บริการเกินที่กำหนด ผู้ถือบัตรฯ จะต้องรับผิดชอบค่าบริการเพิ่มเติมด้วยตนเองตามอัตราที่ผู้ให้บริการเรียกเก็บกับผู้ถือบัตร
 5. บริการห้องรับรองพิเศษ Blue Ribbon Lounge สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป เปลี่ยนแปลงการเข้าใช้บริการห้องรับรอง Blue Ribbon Lounge เมื่อท่านเดินทางโดยสายการบิน Bangkok Airways เท่านั้น ฟรี 2 ครั้งต่อปีปฏิทิน โดยบัตรหลัก บัตรเสริม และผู้ติดตาม สามารถใช้สิทธิ์รวมกัน
  หมายเหตุ
  • กรุณาแสดงบัตรเครดิตธนชาต แบล็ค ไดมอนด์ พร้อม Boarding Pass ของสายการบิน Bangkok Airways ก่อนเข้าใช้บริการ
  • สิทธิพิเศษเฉพาะผู้ถือบัตรเครดิตธนชาต แบล็ค ไดมอนด์ เท่านั้น
  • กรณีที่ใช้บริการเกินที่กำหนด ผู้ถือบัตรฯ จะต้องรับผิดชอบค่าบริการเพิ่มเติมด้วยตนเองตามอัตราที่ผู้ให้บริการเรียกเก็บ
 6. บริการอัพเกรดชั้นโดยสารกับการบินไทย ยกระดับในการเดินทาง ด้วยบริการอัพเกรดบัตรโดยสารเครื่องบินชั้นประหยัดเป็นชั้นธุรกิจของสายการบินไทย สำหรับเส้นทางในประเทศ นอกจากรับสิทธิ์อัพเกรดบัตรโดยสารชั้นประหยัดเป็นชั้นธุรกิจของสายการบินไทย ฟรี 2 ครั้งต่อปีแล้ว เมื่อมียอดใช้จ่ายสะสมผ่านบัตร ครบทุก ๆ 300,000 บาท ท่านจะได้รับสิทธิ์อัพเกรดบัตรอีก 1 ครั้ง (สูงสุด 4 ครั้ง) ต่อปีปฏิทิน หรือ เลือกรับเครดิตเงินคืนค่าน้ำหนักกระเป๋า 1,000 บาท ต่อครั้ง (สูงสุด 4 ครั้ง) ต่อปีปฏิทิน เมื่อเดินทางกับสายการบินไทยแอร์เอเชีย สำหรับเส้นทางในและต่างประเทศ
  หมายเหตุ
  • สำหรับผู้ถือบัตรเครดิตธนชาต แบล็ค ไดมอนด์ (บัตรหลัก) เท่านั้น และไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้กับผู้อื่นได้
  • กรณีรับเครดิตเงินคืนค่ากระเป๋าจากสายการบินไทยแอร์เอเชีย การคำนวณยอดค่าใช้จ่าย ธนาคารใช้ข้อมูลอ้างอิงตามที่ระบุใน Merchant ID (MID) AIRASIA ซึ่งยอดค่าใช้จ่ายที่นำมาคำนวณจะเป็นยอดค่าใช้จ่ายตาม MID ที่ระบุไว้เท่านั้น ยอดค่าใช้จ่ายนอกเหนือจาก MID ที่ระบุจะถือว่าไม่เข้าเงื่อนไขการใช้จ่ายตามที่กำหนด
  • หากมีข้อพิพาทใดๆ คำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด
 7. บริการรถลีมูซีน รับ-ส่ง สนามบินเพิ่มความสะดวกสบายให้แก่ท่านด้วยบริการรถลีมูซีน รับ-ส่ง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ หรือ ท่าอากาศยานดอนเมือง เพียงสำรองการใช้บริการที่เลขาส่วนตัว BLACK DIAMOND Contact Center ฟรี 2 ครั้งต่อปีปฎิทิน ตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป เปลี่ยนแปลงการให้บริการรถลีมูซีน ดังนี้

  ผู้ถือบัตร BLACK Diamondประเภทรถจำนวนผู้โดยสารจำนวนสิทธิ์/
  ปีปฏิทินประเภทที่ 1 และ 2Mercedes Benz E-Class1-2 ท่าน2Normal Vanไม่เกิน 8 ท่านประเภทที่ 3Toyota Camry1-2 ท่าน2Normal Vanไม่เกิน 8 ท่านหมายเหตุ
  ประเภทผู้ถือบัตรเครดิตธนชาต BLACK Diamond มีดังนี้
  1. ผู้ถือบัตรที่มียอดเงินฝากกับธนาคารธนชาต และ/หรือ กองทุน บลจ.ธนชาต 5 ล้านบาทขึ้นไป และต้องมียอดคงไว้ตลอดระยะเวลาการถือบัตรเครดิตกับธนาคาร
  2. ผู้ถือบัตรที่มีรายได้ 300,000 บาทขึ้นไป
  3. ผู้ถือบัตรหลักเกณฑ์อื่นๆ
  • สำหรับผู้ถือบัตรเครดิตธนชาต แบล็ค ไดมอนด์ เท่านั้น และไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้กับผู้อื่นได้
  • สงวนสิทธิ์การใช้บริการ 2 ครั้งต่อปีปฏิทิน และสงวนสิทธิ์สำหรับการเดินทางจากที่พักในกรุงเทพฯ/ปทุมธานี/สมุทรปราการ และนนทบุรี ไปยังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ หรือ ท่าอากาศยานดอนเมือง หรือจากอากาศยานสุวรรณภูมิ หรือ ท่าอากาศยานดอนเมืองไปยังที่พักในกรุงเทพฯ/ปทุมธานี/สมุทรปราการ และนนทบุรี หากมีการเพิ่มจำนวนจุดหมายปลายทางเกินกว่าที่กำหนด ผู้ถือบัตรต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
  • ยอดเงินลงทุนรวมจะคำนวณจากผลิตภัณฑ์ด้านการเงินของธนาคารคือผลิตภัณฑ์เงินฝาก กองทุนรวมเฉพาะที่ซื้อผ่านธนาคารธนชาต เท่านั้น
  • สงวนสิทธิ์การให้บริการเดินทางจากต้นทางไปยังปลายทางเท่านั้น ไม่อนุญาตให้หยุดแวะพักระหว่างทาง
  • สงวนสิทธิ์สำหรับการใช้บริการด้วยรถ Toyota Camry และ Mercedes Benz E-Class จำกัดจำนวนผู้โดยสาร สูงสุดไม่เกิน 3 ท่าน และกระเป๋าเดินทางขนาดมาตรฐานได้ 2 ใบ และ สำหรับการใช้บริการด้วยรถตู้ Normal Van จำกัดจำนวนผู้โดยสารไม่เกิน 8 ท่าน และ กระเป๋าเดินทางขนาดมาตรฐานได้ 7 ใบ โดยผู้ถือบัตรเครดิตธนชาต แบล็ค ไดมอนด์ จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในกรณีที่ขอเพิ่มขนาดรถ เพิ่มจำนวนกระเป๋าเดินทาง หรือเพิ่มจำนวนผู้โดยสาร กรุณาแจ้งจำนวน ผู้โดยสารและกระเป๋าเดินทางล่วงหน้า เมื่อทำการจองการใช้บริการ
  • กรุณาสำรองการใช้บริการก่อนวันเดินทางล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน และการสำรองการใช้บริการขึ้นอยู่กับปริมาณรถที่ว่างในช่วงเวลานั้นๆ
  • ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงและแก้ไข หรือต้องการยกเลิกการนัดหมาย สามารถแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 24 ชั่วโมง ก่อนวันเดินทาง
  • ผ่านเลขาส่วนตัว BLACK Diamond Contact enter 02-217-5222 กด 2
  • หากมีการยกเลิกการใช้บริการน้อยกว่า 24 ชั่วโมงก่อนการเดินทางธนาคารสงวนสิทธิ์นับเป็นการใช้บริการ 1 ครั้ง
  • กรุณาแสดงบัตรเครดิตธนชาต แบล็ค ไดมอนด์ ก่อนใช้บริการ
  • ลูกค้าที่เดินทางขาออกนอกประเทศ (Departure Airport Transfer) มีระยะเวลารอลูกค้า 30 นาที จากเวลานัดหมาย หากเกิน
  • 30 นาที ทางบริษัทจะคิดค่าบริการเพิ่มเป็น 1,200 บาท / ชั่วโมง โดยเรียกเก็บกับทางธนาคาร เพิ่มจากค่าบริการรถปกติ
  • ลูกค้าที่เดินทางขาเข้าประเทศ (Arrival  Airport Transfer) มีระยะเวลารอลูกค้า 90 นาที ตามเวลาเครื่องลง ณ ท่าอากาศยาน
  • หากเกิน 90 นาที ทางบริษัทจะคิดค่าบริการเพิ่มเป็น 1,200 บาท / ชั่วโมง โดยเรียกเก็บกับทางธนาคาร เพิ่มจากค่าบริการรถปกติ
  • ยกเว้นความล่าช้ามาจาก Flight Delay ทางบริษัทไม่คิดอัตราค่าบริการใดๆเพิ่ม
  • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ เฉพาะลูกค้าที่มีคุณสมบัติตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดเท่านั้น
  • เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และหากมีข้อกรณีพิพาทใดๆ คำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด
 8. บริการเลขาส่วนตัว (Personal Assistant Service) ตลอด 24 ชั่วโมงทั่วโลก โดยท่านสามารถติดต่อผ่าน BLACK Diamond Contact Center ที่มีผู้ช่วยส่วนบุคคลในการให้ข้อมูล และทำการสำรองบริการต่างๆ แก่ผู้ถือบัตรเครดิตธนชาต แบล็ค ไดมอนด์ ให้บริการทั้งในประเทศ และ ต่างประเทศ
 9. รับเครดิตเงินคืน เมื่อซื้อเครื่องดื่มที่ร้านสตาร์บัคส์ รับเครดิตเงินคืน สูงสุด 150 บาทต่อเที่ยว เมื่อใช้บริการรถลีมูซีน รับ-ส่ง และใช้บัตรธนชาตแบล็ค ไดมอนด์ รูดซื้อเครื่องดื่ม ณ ร้านสตาร์บัคส์ ทุกสาขาทั่วโลก ภายใน 3 วันนับจากวันที่ใช้บริการรถลีมูซีน
 10. บริการฟิตเนส ณ สถานบริการชั้นนำ
  The Olympic Club โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส
  จำกัดสิทธิ์จำนวนเข้าใช้บริการ 20 ท่านต่อวัน
  วันจันทร์ – ศุกร์       เวลา 6.00 – 22.00 น.
  วันเสาร์ – อาทิตย์  เวลา 7.00 – 22.00 น.โทร. 02-216-3700 JW Marriott Bangkok
  จำกัดสิทธิ์จำนวนเข้าใช้บริการ 10 ท่านต่อวัน
  ให้บริการทุกวัน     เวลา 06.00 – 23.00 น.โทร. 02-656-7700
  ขอยกเลิกการใช้บริการฟิตเนสที่ Fitness Lifestyles เซนทาราแกรนด์ เซนทรัลพลาซ่าลาดพร้าว ตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. 2561 เป็นต้นไป
 11. แผนประกันภัยอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงินสูงสุดถึง 10 ล้านบาท
  ทุกครั้งที่ใช้บัตรเครดิตธนชาต แบล็ค ไดมอนด์ ชำระค่าเครื่องบินโดยสารเพื่อการพาณิชย์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ท่านและครอบครัวที่ร่วมเดินทางจะได้รับความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุระหว่างโดยสารด้วยวงเงินสูงสุดถึง 10,000,000 บาท โดยไม่เสียค่าเบี้ยประกันภัย
  หมายเหตุ
  • ความคุ้มครองจะเกิดขึ้นต่อเมื่อผู้ถือบัตรใช้บัตรเครดิตธนชาต แบล็ค ไดมอนด์ ชำระค่าตั๋วเครื่องบินโดยสารทั้งในและต่างประเทศ และผู้ถือบัตรหลักจะต้องเป็นผู้เดินทางเท่านั้น
  • ความคุ้มครองนี้คุ้มครองผู้ถือบัตรธนชาต แบล็ค ไดมอนด์ (บัตรหลัก) 7,000,000 บาท คุ้มครองคู่สมรสของผู้ถือบัตรหลัก 3,000,000 บาท และคุ้มครองบุตรของผู้ถือบัตรหลัก (อายุตั้งแต่ 4 เดือน แต่ไม่เกิน 23 ปี) 400,000 บาท
  • โดยคู่สมรส หรือบุตรจะต้องร่วมเดินทางด้วยกับผู้ถือบัตรเครดิตธนชาต แบล็ค ไดมอนด์
  การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนสำหรับแผนการคุ้มครอง
  • เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดๆ ที่ก่อให้เกิดหรือน่าจะก่อให้เกิดสิทธิ์เรียกร้องค่าสินไหมทดแทน สมาชิกบัตรจะต้องบอกกล่าวให้ บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด  ทราบถึงเหตุดังกล่าวโดยเร็วที่สุดแต่ต้องไม่เกิน 30 วันนับจากวันที่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าว ทั้งนี้สมาชิกบัตรจะต้องส่งมอบแบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทและเอกสารหลักฐานมาที่ บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (เฉพาะวันเวลาทำการเท่านั้น) โดยติดต่อที่
  แผนกค่าสินไหมทดแทน ส่วนบริการสินไหมทั่วไป 3 
  เลขที่ 999/1 เดอะไนน์ทาวเวอร์ ชั้น 3 ถนนพระราม 9 แขวงสวนหลวง
  เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250   โทรศัพท์ 0-2308-9393   โทรสาร 02-308-9287หมายเหตุ สิทธิพิเศษนี้ให้แก่สมาชิกที่ปฏิบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงสิทธิพิเศษโดยจะทำการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า** หมายเหตุ

ท่านสามารถศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติมได้จากคู่มือและสิทธิประโยชน์เสำหรับสมาชิกบัตรเครดิตธนชาตแบล็คไดมอนด์ ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงสิทธิพิเศษต่าง ๆ โดยจะแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า 30 วัน

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมแรกเข้าไม่มี
ค่าธรรมเนียมรายปี**ค่าธรรมเนียมรายปีจะได้รับการยกเว้นตามเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขาย ณ วันที่สมัครบัตรเครดิตบัตรเครดิตธนชาตไดมอนด์ 400 บาท
บัตรเครดิตธนชาตบลูไดมอนด์ 4,000 บาท
บัตรเครดิตธนชาตแบล็คไดมอนด์ 7,000 บาท
บัตรเครดิตธนชาตลีฟมาสเตอร์การ์ดแพลทินัม 400 บาท
บัตรเครดิตธนชาตแมกซ์ 400 บาท
ค่าธรรมเนียมการเบิกเงินสดจากเครื่อง ATM3% ของจำนวนเงินที่เบิกถอน
(เบิกถอนขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 1,000 บาท) 
ค่าใช้จ่ายกรณีเช็คคืน200 บาท/ ครั้ง
ค่าออกบัตรใหม่กรณีหาย/ชำรุด200 บาท/ ครั้ง
ค่าขอใบแจ้งยอดบัญชีของแต่ละงวด200 บาท/ แผ่น

หมายเหตุ

* ค่าธรรมเนียมยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มเติม และอัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมต่างๆ อาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยธนาคารจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน

** ในกรณีที่มีการใช้บัตรเครดิตชำระค่าสินค้า บริการ และ/หรือเบิกถอนเงินสดล่วงหน้าเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ผู้ถือบัตรรับทราบและตกลงว่าค่าใช้จ่ายที่เป็นสกุลเงินต่างประเทศดังกล่าวจะถูกเรียกเก็บเป็นเงินบาทไทยตามอัตราแลกเปลี่ยน ที่ธนาคารถูกเรียกเก็บจากธนาคาร บัตรเครดิตแต่ละรายที่ธนาคารเป็นสมาชิกอยู่ ณ วันที่มีการเรียกเก็บยอดค่าใช้จ่ายดังกล่าวกับธนาคาร ซึ่งอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามวันและเวลาที่ธนาคาร ถูกเรียกเก็บจริงโดยผู้ถือบัตรสามารถตรวจสอบอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อใช้ในการอ้างอิงเบื้องต้นได้จาก:

กรณีบัตร VISA: คลิกเพื่อดูรายละเอียด

กรณีบัตร MasterCard: คลิกเพื่อดูรายละเอียด

นอกจากนี้ ผู้ถือบัตรรับทราบและตกลงให้ธนาคารคิดค่าความเสี่ยงจากการแปลงสกุลเงินดังกล่าวในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.5 จากยอดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการแปลงสกุลเงินตราที่กล่าวข้างต้น

ช่องทางการชำระเงิน

ช่องทางการชำระเงินผ่านธนาคารธนชาตค่าธรรมเนียมต่อรายการวงเงินการรับชำระต่อรายการการรับชำระ
กรุงเทพฯภูมิภาคช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ E-Wallet
เคาน์เตอร์ธนชาตทุกสาขาทั่วประเทศไม่เสียค่าธรรมเนียมยังไม่เปืดให้บริการไม่จำกัดเงินสด/เช็ค
ตู้ ATM ธนชาตทุกสาขาทั่วประเทศเงินสดเท่านั้น
ธนชาตอินเทอร์เน็ตแบ้งก์กิ้ง(Thanachart iNet)
ช่องทางการชำระเงิน ผ่านช่องทางอื่นๆค่าธรรมเนียมต่อรายการวงเงินการรับชำระต่อรายการการรับชำระ
กรุงเทพฯภูมิภาคช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ E-Wallet
เคาน์เตอร์เซอร์วิส (COUNTER SERVICE )1520ยังไม่เปืดให้บริการไม่เกิน 30,000รับชำระเฉพาะเงินสดเท่านั้น
เทสโก้ โลตัส (TESCO LOTUS)1010ยังไม่เปืดให้บริการไม่เกิน 49,000
ที่ทำการไปรษณีย์ (PAY AT POST)1015ยังไม่เปืดให้บริการไม่เกิน 50,000
ศูนย์บริการลูกค้าทีโอที (TOT)1515ยังไม่เปืดให้บริการไม่เกิน 30,000
จุดรับชาระทรูมันนี่/ซีพีเฟรชมาร์ท/ทรูพาร์ทเนอร์152015ไม่เกิน 49,000
เอไอเอส ช็อป/ร้านเทเลวิซและจุดรับชาระเงินเอ็มเปย์ สเตชั่น151515ไม่เกิน 49,000
บิ๊กซี (BIG C)1010ยังไม่เปืดให้บริการไม่เกิน 49,000
 1. กรณีชำระเงินที่ช่องทางอื่นๆ ท่านสามารถใช้วงเงินที่ชำระได้ใน 3 วันทำการหลังจากที่ชำระเงิน
 2. กรณีที่ท่านชำระผ่านช่องทางที่มีการคิดค่าธรรมเนียม ผู้ให้บริการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ณ จุดให้บริการ ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของผู้ให้บริการแต่ละราย
 3. กรณีชำระเงินผ่านช่องทางอื่นหรือจุดบริการชำระเงิน ยอดชำระจะถูกบันทึกในบัญชีบัตรเครดิตของท่าน หลังจากวันที่ท่านชำระ 2 วันทำการของธนาคาร(ไม่รวมเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
 4. กรณีหักชำระผ่านบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ (Direct Debit) กรุณานำเงินเข้าบัญชีเงินฝากก่อนวันครบกำหนดชำระอย่างน้อย 1 วันทำการ

ช่องทางการสมัคร


รับใบสมัครได้ที่

 1. ธนาคารธนชาต ทุกสาขา
 2. ดาวน์โหลดจากเวปไซต์ธนาคารธนชาต ที่นี่
 3. พนักงานบริการลูกค้า ศูนย์บริการสมาชิกบัตรเครดิตธนชาต โทร. 1770 กด 3 และกด 0 เพื่อขอใบสมัคร

ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการสมัครได้ที่

 1. ธนาคารธนชาตทุกสาขา
 2. ส่วนงาน Credit Administration Services
  ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) อาคารสวนมะลิ ชั้น 11 ตู้ปณ.99 ปณศ.พลับพลาไชย
  แขวงเทพศิรินทร์ เขตป้อมปราบ กรุงเทพมหานคร 10100
+X019.gif

เอกสารประกอบการสมัคร


กรุณารับรองสำเนาถูกต้องเอกสารประกอบการสมัครทุกฉบับและแนบมาพร้อมใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วน

กรณีเป็นพนักงานบริษัท / ลูกจ้างประจำ / บุคคลทั่วไป

 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาหนังสือเดินทางและใบอนุญาตทำงาน (กรณีเป็นบุคคลต่างชาติ)
 2. สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 3 เดือน (6 เดือนสำหรับผู้ที่มีรายได้ไม่แน่นอนหรือมีอาชีพอิสระ)
 3. สลิปเงินเดือนล่าสุดฉบับจริง หรือ สำเนาสลิปจำนวน 2 ฉบับ หรือ หนังสือรับรองรายได้ฉบับจริง

กรณีเป็นเจ้าของกิจการ

 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาหนังสือเดินทางและใบอนุญาตทำงาน (กรณีเป็นบุคคลต่างชาติ)
 2. สำเนาบัญชีธนาคารส่วนตัว และ/หรือ ของกิจการย้อนหลัง 6 เดือน
 3. หนังสือรับรองบริษัท ห้างหุ้นส่วน ทะเบียนการค้า รายนามผู้ถือหุ้น หรือ หนังสือบริคณห์สนธิ

กรณีสมัครบัตรเสริม

 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 
 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัครบัตรหลัก  

เงื่อนไขการสมัคร


คุณสมบัติผู้สมัครบัตรหลัก

 • ผู้สมัครต้องมีอายุ 20 – 70 ปี
 • บัตรแบล็คไดมอนด์ ผู้สมัครต้องมีรายได้ไม่น้อยกว่า 300,000 ต่อเดือนหรือมี เงินฝากและ/ หรือเงินลงทุนตั้งแต่ 5 ล้านบาท รวมกันเฉลี่ย 6 เดือน

คุณสมบัติผู้สมัครบัตรเสริม
ผู้สมัครต้องมีอายุ 15 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป